O Nama

Advokatska kancelarija Radivojević osnovana je 1989. godine sa sedištem u Beogradu i od tada bez prestanka svojim strankama nudi sigurnost, poverenje, stručnost i lojalnost u svakom poslu koji za račun i u ime stranke obavlja.

Već tri decenije naša kancelarija je vodeća advokatska kancelarija u pružanju pravne pomoći u svim oblastima prava na teritoriji Republike Srbije i regiona. Bavimo se zastupanjem fizičkih i pravnih lica, bez ikakvih ograničenja, pred svim sudovima, organima vlasti i trećim licima, te u okviru izdatih punomoćja, u dogovoru sa strankama, preduzimamo sve radnje u svim krivičnim, parničnim, vanparničnim, prekršajnim, stečajnim i upravnim postupcima, podnosimo tužbe i sklapamo poravnanja, postupamo u bračnim, porodičnim i naslednim odnosima, vršimo naplatu potraživanja, preduzimamo sve bankarske i finansijske poslove, pripremamo i zaključujemo sve vrste ugovora i drugih pravnih poslova, uključujući i osnivačke akte privrednih društava i druguh pravnih lica, te preduzimamo i sve druge radnje u pravnom prometu, a sve u isključivom i najboljem interesu svojih stranaka.

Naš tim čine advokati sa dugogodišnjim iskustvom i mladi i ambiciozni pravni stručnjaci koji su svi svoje prve korake u advokaturi načinili u našoj advokatskoj kancelariji i koji svojim znanjem, trudom i saradnjom nemerljivo doprinose našem poslovnom uspehu. Advokatska kancelarija Radivojević od dana osnivanja do danas angažovana je od strane preko tri hiljade fizičkih i pravnih lica u više hiljada postupaka i taj broj se
svakodnevno uvećava.