Nalazimo se u Beogradu

Bitne informacije o Advokatskoj Kancelariji

Beograd,
Svetozara Ćorovića 13, Palilula

Tel/Fax: 011/322-34-99
Fax: 011/322-83-90

PRIJEM STRANAKA

Ponedeljak, Utorak i Četvrtak od 18h do 20h