KONTAKTI

Tel: +38169/2161541

      advzorangilic@gmail.com

OBRAZOVANJE

Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu (LLB)

Pravosudni ispit

Članstvo u advokatskoj komori Beograd od 2008.g.

JEZICI

engleski