KONTAKTI

Tel: +38164/1445888

     stefandjordje@gmail.com

OBRAZOVANJE

Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu (LLB)

Pravosudni ispit

Članstvo u advokatskoj komori Beograd od 2004.g.

JEZICI

engleski