Advokat Aleksandar Radivojević na temu krivično delo izazivanje opšte opasnosti, njegovim kvalifikovanim oblicima i usovima…

Advokat Aleksandar Radivojević na temu krivičnog dela uvrede i pravu oštećenog na naknadu štete zbog…

Advokat Aleksandar Radivojević na temu sticanja u bračnoj i vabračno zajednici, pravima dece rođene van…

Advokat Aleksandar Radivojević na temu državinskih sporova i pravu građana na zaštitu svog poseda od…

Advokat Aleksandar Radivojević na temu naslednog prava i naslednopravnih odnosa, ostavinskog postupka, naslednopravnih ugovora, zaveštanja,…

Advokat Aleksandar Radivojević na temu korupcije u Srbiji, kako i kome građani mogu prijaviti korupciju.

Advokat Aleksandar Radivojević na temu stanarskog prava i prava trajnog zakupa na neodređeno vreme, kako…

Advokat Aleksandar Radivojević i Milan Antonjević iz Komiteta pravnika za ljudska prava daju mišljenje na…