Advokat Aleksandar Radivojević i Milan Antonjević iz Komiteta pravnika za ljudska prava daju mišljenje na temu neophodnosti da Srbija dobije zakon o besplatnoj pravnoj pomoći kao i na temu ko bi prema tom zakonu mogao da pruža besplatnu pravnu pomoć.

CategoryVesti
Write a comment: